Geçim Kaynağı
Köyümüzün Geçim Kaynağı

Köyümüzün temelde geçim kaynağı şelalenin suyunun köyümüzün ortasından geçmesinden dolayı tarımdır. Köy sakinleri kendilerine ait kısıtlı sayıdaki arazilerinde başta mısır ve buğday gibi tarım ürünlerinin hasatını yapmaktadırlar. Bu yapılan hasat ile hem ailesinin hem de hayvanlarının yiyeceğini temin etmektedirler. Hayvancılık ise öncelerine nazaran epeyce azalmış durumda olup artık köyümüzde öküzü bulunan aile yok denecek kadar azdır.

Son yıllarda köyümüzdeki emeklik durumu pek hayli fazla olmasından dolayı tarım ve hayvancılık iyice azalmıştır. Köyümüzde geçte olsa tarımın modernleşmesi ve köylülerimizin işlerini yapmakta yardımcı olması yönünde patpat
diye tabir edilen taşıtlar kullanılmaya başlanmıştır.

Köyümüzde iş olanaklarının olmayışı ve yeni nesillerin geçim sıkıntısı çekmelerinden dolayı başta İstanbul olmak suretiyle yoğun göç vermiştir.