Skip to content
Yazı Renkleri
Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa arrow ULUKAYA Hakkında
ULUKAYA KÖYÜ HAKKINDA Yazdır E-posta

BARTIN - ULUS - ULUKAYA KÖYÜ

İl: BARTIN

İlçe: ULUS

Ulukaya Köyü

Köy Muhtarı:

SADIK ÖZKAN

Muhtarlık Erişim Bilgileri:

.

Ev Telefonu:

0 378 466 71 24

Cep Telefonu:

0 537 798 16 40

Demografik Bilgiler:

.

Nüfusu: 2000

:283

1997

:233

İle Uzaklığı:

53 km

İlçeye Uzaklığı:

17 km

Ulukaya Köyü (Panoromik)

http://www.ulukayakoyu.com/koy_01.gif

http://www.ulukayakoyu.com/koy_02.gif

http://www.ulukayakoyu.com/koy_03.gif

http://www.ulukayakoyu.com/koy_04.gif

Sağlık Evi
Yok
Sağlık Ocağı
Yok

İlköğretim Okulu
Var (Faal Degil)
Taşımalı Eğitim Yapılıyor

PTT Şubesi
Yok
PTT Acentası
Yok

Su Şebekesi
Var
Kanalizasyon
Yok

Ulukaya Köyü
Derbend suyunun ilk çıktığı yerden Arıd (Arıt Beldesi) Kazası’na giderken Ulus Kazası’na göre batı taraftan yükselen bir yüksek yalın kaya olup, Suçıkduğu adındaki köyde (Ulukaya Köyü) kayanın ortasında bir mağaradan bir su itilerek, şelale gibi indiği derin yerde sel gibi ırmak olur. Oradan Gürkan Camisi (Gürgencami Köyü) yakınından geçerek erbend (Gökırmak başı olanUluçay) suyuna giden büyük bir nehirdir.


Çıktığı yerden sonra akarsu yatağının yüz adam boyu genişliğinde olan yerlerinden dahi atla geçilecek olunsa, suyu özengiye kadar çıkar.

Yaz günlerinde soğuk, yumuşak ve hoş bir sudur.

Etrafında arklar ile su alınarak döndürülen değirmenleri çoktur.

Suçıkduğu (Ulukaya) Köyü yakınıda Kösre (Bıçak ve Balta bileme) taşı madeni olup isteyen gidip, kesip yontar, bileme taşı yapar.

ULUKAYA ( SUÇIKDUĞU ) KÖYÜ

Ulukaya KöyüUlus İlçe merkezine 17 km. uzaklıkta olan Ulukaya Köyü'nün doğu yönünde yalçın kaya kütlelerin oluşturduğu akarsu vadisi içinde yer alır. Uluçayın akarsuyunu besleyen ana su kaynağıdır. Ulukaya ( Suçıktuğu ) Şelalesi yaklaşık 10 m. içeri doğru bir mağara vasfına sahip olan, bir kaya oyuğu içinden çıkan kaynak suyu, 20 m. yükseklikten çağlayan şeklinde düşmesiyle oluşmaktadır. Uluçayın başlangıç noktası olan bu vadi kanyonu içinde 30-40 m. genişliğinde bir gölet oluşturur. Buradan akan suyun debisi 200-250 lt/sn’dir. Akarsu yatağı olan bu kanyonun uzunluğu yaklaşık 1 km. ve iki yakasındaki yalçın kayaların ortalama yüksekliği 35 m.’dir.

Yaz mevsiminde kurak geçen günlerde Şelalenin suyu debisi azalır, ancak tamammen kesildiği olmamıştır. Bunun tersi olarak Kış mevsimlerinde adeta coşan, vadi içinde çağlayandan dökülen suyun şiddetinden adeta sis meydana getitir. Kanyon içinden geçen eski Drahna bölgesi yolundan kış mevsiminde geçilemediği zamanlar dahi olur.

Ulukaya ( Suçıkduğu ) Köyü yönünden, Drahna yönüne giden bu Kanyonun uzunluğu yaklaşık 1 km uzunluğundadır. Şelale bu kanyonun orta yerinde bir kaya kütlesiden çıkar. Şelaleden dökülen kaynak suyu, Drahna Deresinden gelen suyun da katılımıyla Ulukaya Köyü yönüne akıp gider. Konyon içinden yarım tünel şeklinde, yalçın kaya kütleleri dinamitle parçalanarakUlukaya Köyü Drahna bölgesine ulaşımı sağlayan eski Drahna yolu 1962 yılında yapımına başlanmış. 1964 yılıda tamamlanarak Ulukaya Köyü ile Drahna bölgesi arası yol geçişi açılmış.


Yolun yapımı sırasında dinamitle parçalanan irili ufaklı kaya parçaları kanyon içini doldurmuş. Her yıl kış mevsiminde kanyon içinde oluşan su seliyle Ulukaya Köyü içinden geçen Uluçay yatağı boyunca ilerleyerek yayılmıştır. Bu yayılım doğal ırmak yatağındaki canlı hayatı olumsuz etkilemiştir. Bir çok balık o yıllarda zarar görmüş ve hatta yok olmuş.

Günümüze çay balıkları açısından bir hayli zengin olup, alabalık, tatlı su balığı, yengeç, kayabalığı, kunduz, su yılanları vb. yaşayabilmektedir.

Ulukaya Köyünde genel olarak her evin suyu vardır. İçme suyu ihtiyaçları kanyonun girişindeki kayanın dibinden çıkan kaynak suyundanUlukaya Köyü karşılamaktadır. Ayrıca şelalenin yanından çıkan kaynak suyu da ayrıca köyün içme suyu olarak kullanılmaktadır.

Şelale Ulukaya Köyü sınırları içinde bulunmasından dolayı Ulukaya Şelalesi veya çağlayanı olarak anılmaktadır. Şelale ağzından çıkan suyun bir kısmı, buraya yapılmış olan su alma ağzı ve döşenmiş boru hattıyla Ulus İlçesine içme suyu olarak getirilmiştir.

Heryıl yerli ve yabancı turistler şelaleyi görmek için bu köye gelmektedirler. Özellikle her yıl yapılmakta olan Ulus İlçesi Doğa Festivali kapsamında buraya yürüyüşler düzenlenmektedir. Ancak buraya yapılan geziler yalnızca günü birlik tur olarak gerçekleşmekte, konaklama ve yemek imkanları bulunmamaktadır.

Sadece yaz dönemlerinde ve zamanla Kış dönemlerinde de olmak üzere Pınarbaşı Kazasında olduğu gibi bir kaç ahşap eski köy evi restore edilerek, bu talebe cevap verecek şekilde hizmet gruplarının oluşturulmasına ihtiyaç vardır.


Ulus İlçe merkezinde inşaat işleri tamamlanmış, hukuksal problemlerinin çözümlenip açılışı beklenen yukarıdaki otel kompleksinin bir an önce açılmasıyla da, Ulus İlçe merkezine veya çevresine gezi düzenleyen bireysel veya
Ulukaya Köyütoplu turlar için konaklama ve sempozyumların yapılacağı güzel bir tesis olacaktır.

Ayrıca yaklaşık yedi yıldır düzenlenmekte olan, Ulus Doğa Festivali kapsamında düzenlenen Sunuş ve Sempozyumlarının yapılacağı, kültürel faaliyetlerin yürütülebileceği büyük salona sahip olması açısından da önemlidir.

Araştırma: Zafer ÇELEBİ www.ulusalpu.com

KASTAMONU ve BARTIN ARASINDAKİ

KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI

Ulukaya Köyü Küre Milli Parkının en önemli merkezinde yer almaktadır

ALANIN YASAL STATÜSÜ

T.C. Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve FAO tarafından TUR/96/003 numaralı 'Milli Parklar ve Korunan Alanların Yönetimi, Biyoloji Çeşitliliğin Korunması ve Kırsal Kalkınma' konulu dış kaynaklı proje kapsamında 1996-1999 yılları arası Kastamonu ve Bartın illerini kaplayan alan içerisinde yapılan çalışmalar sonucunda; alanın koruma statüsü; " Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı " olarak 07.07.2000 tarihli T.C. Resmi Gazetede yayınlanmak suretiyle ilan edilmiştir.

COĞRAFİ KONUMU

Küre Dağları Milli Parkı Batı Karadeniz bölgesinde ve tarihsel geçmişde Küre-i Nûhas Dağları olarak bilinen ve günümüzdeki Küre Dağları üzerinde yer almaktadır. Tamamen bir plato karakterindeki milli park doğudan batıya doğru uzanır. Bölgede yer alan bu dağ silsilesi yakın çevresi için fiziksel ve sosyal anlamda bir eşik niteliğindedir. Milli parkın mutlak koruma bölgesi olarak sınırlandırılmış alanı içinde hemen hemen hiçbir yerleşim bulunmamakla birikte iç kesimlerine gidilebilecek, kara yolu dahi yoktur. Küre Dağlarının iç kesimlerine ancak patika yol olarak tariflenen, geçmiş dönemlerin antik yolları vasıtasiyle ulaşılabilmektedir. Bu nedenledir ki sosyal hayat milli parkın yakın çevresinde devam etmektedir. Coğrafi özelliğinin böyle oluşundan dolayı milli parkın yakın çevresi tampon zon olarak tanımlanmış ve tampon zonu da içeren bölge planlama alanı olarak kabul edilmiştir. Planlama alanı 114787,5 hektardır. Bu alanın 37.000 hektarı ise milli park olarak ayrılmıştır. Milli Park olarak ilan edilen 37.000 hektarlık alanın yaklaşık % 45' e yakın bir kısmı Bartın ili mülki hudutları içerisinde diğer kalan kısmı da Kastamonu ili mülki hudutları içerisinde kalmaktadır. Küre Dağları Milli Parkı çevresinde Azdavay, Pınarbaşı, Ulus, Kurucaşile, Amasra ve Cide ilçeleri ile iç kesimde ise Arıt beldesi yer almaktadır.

Küre Dağları Milli Parkının Bartın - Ulus ilçesi sınırları içinde olan koruma bölgesi eteklerinde ve koruna bölgesi içinde kalan, idari yönetimi muhtarlık olan köyler.

Yaban Hayatı Koruma Alanları

Peyzaj Koruma Alanları

1

Çerde

1

Aşağıdere

2

Karahasan

2

Aşağıçerçi

3

Alpı

3

Aşağıköy

4

Ulukaya

4

İğneciler

5

Alıçlı

5

Abdurrahman

6

Köklü

6

Kirazcık

7

Kozanlı

7

Arpacık

8

Aşağı Çamlı

8

Yukarıdere

Yukarıdaki Tabloda Görüldüğü üzere Drahna'nın tamamı Miili park içerisindedir.

BASIN BİLGİ NOTU
(16 Haziran 2005)
GEF Küçük Destek Programı’nın bu yıl 20-24 Haziran 2005 tarihleri arasında, İstanbul’da düzenlenen Küresel Çalıştayı sonrasında, 25-27 Haziran tarihlerinde, Sakarya ve Bartın’da SGP destekli 5 proje alanına ziyaret planlanıyor. Bu projeler şunlar:

(TÜRÇEK) Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu

Acarlar’da Çevre Eğitim ve Ziyaretçi Merkezi Projesi

GEF Küçük Destek Programı’nın (SGP) desteği ile çevre eğitimi için işleyen ve örnek teşkil edecek bir Çevre Eğitim ve Ziyaretçi Merkezi kurulmasını hedefliyor. Türkiye’de, doğa korumada eğitime önem veren ülkelerde var olan, doğa alanlarında çevre eğitimi ve ziyaretçi bilgilendirme amaçlı kullanılabilir merkezlerin sayısı oldukça az. Ulusal Çevre Eylem Planı’nda da belirtildiği gibi Türkiye’de çevre koruma ve geliştirme amaçlı eğitim, kendiliğinden bir süreç içinde yürütülüyor ve bu süreçte doğru bilgiden, doğru tekniklerle yararlanılması tümüyle rastlantısal biçimde gerçekleşiyor. Bu sorunun farkında olarak, Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu (TÜRÇEK), Sakarya Acarlar Gölü’nde bir Çevre Eğitim ve Ziyaretçi Merkezi kurmanın temellerini atıyor. Merkez, çevre koruma konusunda başta yerel halk olmak üzere bölge halkına, yerinde çevre eğitimi ve bilgilenme olanakları sunacak, doğa ile uyumlu gelir kaynakları konusunda eğitim ve uygulama imkânı tanıyacak. Merkez ve çervesindeki düzenlemeler, hazırlanacak bilgi panoları, eğitim malzemeleri, illustrasyonlar ile, özelde Acarlar’ın önemi ve değeri hakkında duyarlılık oluşturulması planlanırken, genel olarak doğa ve ekolojik döngüler üzerine farkındalığın sağlanması amaçlanıyor. Sakarya Acarlar Gölü, Marmara Bölgesi’nin nemli ormanlardan biri; İğneada Longozu’ndan sonra Türkiye’nin ikinci büyük subasar ormanını barındırıyor. Ancak koruma statülerine rağmen ekosistemin varlığı tehdit altında. Acarlar Gölü çevresinde yaşanan sorunlar, diğer ekosistemlerde de sıklıkla yaşananlarla aynı: Ekosistem işlev ve hizmetlerinin bilinmeyişi ve alanların değersiz addedilmesidir.

Bartın Kozcağız Gençlik Kültür ve Dayanışma Derneği ve Bartın Çevre Kültür Doğal Varlıkları Koruma Derneği Keten Üretiminin Tekrar Canlandırılması Projesi

Yarım yüzyıl öncesine kadar Bartın’da yaygın olan keten bitkisinin ekimi günümüzde kalmadı. Terk edilen keten üretimi ile, yörede sürdürülebilir bir geçim kaynağı yok olmuş, el sanatları kaybolmaya yüz tutmuş, ve doğal bir kaynak Bartın’da yok olmak üzeredir. Bartın Kozcağız Gençlik Kültür ve Dayanışma Derneği ve Bartın Çevre Kültür Doğal Varlıkları Koruma Derneği, başlattıkları “Keten Üretiminin Tekrar Canlandırılması” Projesi ile, Bartın-Kastamonu Küre Dağları Milli Parkı çevresindeki köylerde, yok olmaya yüz tutmuş doğal bir tarımsal ürün olan keteni tekrar üretime geçirmeyi, bundan yerelde köylere fayda sağlamayı ve ileride Milli Park çevresinde talanı engellemeyi hedefliyor. Orman köylüsüne ek bir geçim kaynağı sağlayacak.

Küre Dağları Harmangeriş Kesiminde Geleneksel Ağaç İşçiliği’nin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması ve Çeşitlendirilmesi Projesi

Geleneksel ahşap el işçiliğinin geliştirilmesine dayanıyor ve Kastamonu Kooperatifler Birliği tarafından eşgüdümü sağlanacak. Proje, Kastamonu ili Şenpazar İlçesine bağlı Harmangeriş, Celalli, Gürpelit, Aşıklı, Dağlı köylerini kapsıyor. Bu köylerdeki yetişkinlerin yaklaşık %70’i, kesimi Türkiye’de yasal olmayan şimşir ağacından kaşık oymacılığı işi ile uğraşmakta. Şu anda bu geleneksel el işçiliğinin en önemli sorunu, şimşir (Buxus sempervirens) hammaddesinin Küre Dağları Milli Parkı içerisindeki ormanlardan düzensiz ve kaçak olarak temin edilmesi. Projenin amacı, geleneksel ahşap oymacılığını, şimşir ağacı dışındaki diğer hammaddelere ve kaşık dışındaki diğer ürünlere kaydırmak, bu ürünlerin yerel geçim kaynaklarını destekleyecek şekilde gerçek değerinden satışının yapılabileceği Milli Park ve çevresinde yeni pazarlar oluşturmak.

(AÇGD) Aşağıçerçi Köyü Güzelleştirme Derneği

Küre Dağları Milli Parkı Ulus Bölgesinde Alternatif Sürdürülebilir Geçim Kaynaklarının Saptanması ve Eğitimi Projesi

Küre Dağları Milli Parkı sınırında, orman köylüsünün geçim sıkıntısı çektiği bir bölgede yürütülecek. Proje ile, Milli Park çevresindeki köylülerin, genel olarak doğal çevreden özel olarak da orman altı bitki örtüsünden elde edebilecekleri gelir getirici faaliyet “olasılıkları” ve bu olasılıkların hayata geçirilmesindeki “kısıtlar”, yerel toplulukların da “katılımı” ile ortaya çıkartılacak ve yayılacak.

Küre Dağları Milli Parkı ve Çevresinde Ekoturizmin Geliştirilmesi için

Zümrüt Köyü Uygulama Projesi

Küre Dağları Milli Parkı Ekoturizm Derneği (KED) tarafından yönetiliyor. Proje, Küre Dağları Milli Parkı’nın doğusunda Pınarbaşı İlçesi’ne bağlı Zümrüt Köyü’nde yürütülecek. 48 haneli Zümrüt Köyü, Milli Park sınırına en yakın ve en ücra köylerden bir tanesi. Proje, köyde ekoturizm aracılığı ile, halkın Milli Park ile ilişkisinin geliştirilmesini ve fayda sağlamasını öneriyor. Yoksulluğu azaltıcı ve koruma çalışmalarını destekleyici bir faaliyet olarak doğaya duyarlı turizm, sahip olduğu doğal ve folklorik güzellikler nedeniyle Zümrüt Köyü için oldukça uygun.

KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI ve DOĞAL ÇEVRESİ

Kastamonu-Bartın Küre Dağları, diğer korunan alanlara örnek teşkil edecek katılımcı bir sürecin sonunda, yerel halkın da desteğini alarak 2000 yılında Milli Park ilan edildi. Türkiye’nin en önemli doğal alanlarından bir tanesi olan Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı aynı zamanda sınırları ilgi grupların katkısı ve katılımı ile belirlenmiş ilk doğa koruma alanıdır. Milli Park, Önemli Bitki Alanı olarak da belgelenmiştir. Milli park alanı dünyada ender görülen, el değmemiş nemli, karstik doğal yaşlı ormanlara, bakir orman kalıntılarına, kanyonlara, zengin otsu ve odunsu vejetasyona sahiptir. Bölge zoolojik (Türkiye’de bilinen 132 memeli türden 40’ı bölgede yaşamaktadır) ve avifauna (40 kuş familyasından 147 tür bölgede yaşamakta olup, 46’sının soyu tükenme tehlikesi altındadır) yönünden çok zengindir. Günümüzde, daralan ormancılık faaliyetleri sebebi ile halkın, yaşadıkları doğal çevreleri olan ormandan “sürdürülebilir” fayda sağlaması ve Milli Park ile barışık kalması gereği artmaktadır.

Projeler hakkında fotoğraf ya da daha ayrıntılı bilgilere ulaşmak isterseniz lütfen UNDP İletişim Sorumlusu Aygen Aytaç’ı arayınız. (0312 454 11 05) aygen.aytac@undp

 

 

TARİH - SAAT


NAMAZ VAKİTLERİSOSYAL MEDYA

https://www.instagram.com/

ATATÜRK KÖŞESİ

NÖBETÇİ ECZANELER


AİLE HEKİMİM KİM?

İSTATİSTİKLER

Ziyaretçiler: 2068771

KİMLER SİTEDE

ZİYARETÇİ DEFTERİ

Son Yazılan Mesaj

OKUYUCU YORUMLARI

  • Denetim raporu süper olmuş. Derneğimizin mali duru...
  • Çok mükemmel. Emeği geçenlerden ve vesile olanlard...
  • ESKİSİNİN GÖRÜNTÜSÜ DAHA OTANTİK VE GEÇMİŞİ DAHA İ...
RSS

SAYAÇ


REKLAMLARINIZI BURADA YAYINLIYORUZ
Reklam Vermek İçin . Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır .

 

                               
 
KDS Konsepti | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Köy Dernek Sitesi - Köy Sitesi - Dernek Sitesi -  - Köy Dernek Web Sitesi - Köy Web Sitesi - Dernek Web Sitesi - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi